Super User

Super User

poniedziałek, 20 maj 2019 11:41

Mgr Katarzyna Dupla-Poprawska

Psycholog, Terapeuta, Seksuolog

„Człowiek jest jak żaglowiec, ma swój żagiel, ma ster i wszystko to, co potrzebne żeby popłynąć... Terapeuta, Nauczyciel to podmuch wiatru, który sprawia, 
że żaglowiec płynie do celu” Milton H. Erickson

Jestem psychologiem, seksuologiem i terapeutą. Posiadam doświadczenie w pracy 
dziećmi, młodzieżą i dorosłymi. Doświadczenie i umiejętności w zawodzie rozwinęłam pracując w instytucjach dla osób chorych psychicznie
m.in. DPS, ŚDS. Aktualnie pracuje również w szkole, przedszkolu i świetlicy terapeutycznej. Współpracuje przy realizacji projektów EFS.Ukończyłam pięcioletnie studia magisterskie na kierunku psychologia 
o specjalności Psychoterapia, Terapia Seksualna -  kierownikiem był 
prof. dr hab. med. Zbigniew Lew - Starowicz
. Uczestniczyłam w wielu kursach organizowanych przez Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego w Warszawie: Leczenie zaburzeń seksualnych, Seksuologia sądowa, Leczenie zaburzeń seksualnych kobiet, Nowe zjawiska w seksuologii, 
Zaburzenia psychologiczne i zaburzenia zachowania związane z rozwojem i orientacją seksualną. Ukończyłam kurs z zakresu Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach oraz Terapii Behawioralnej. W ramach kształcenia podyplomowego ukończyłam następujące kierunki studiów: Oligofrenopedagogika z terapią autyzmuDoradztwo zawodowe z coachingiem i pośrednictwo pracyResocjalizacja 
i Socjoterapia
Terapia pedagogiczna z integracją sensorycznąPedagogika opiekuńczo – wychowawczaWychowanie do życia w rodzinie i edukacja seksualna. Inne kursy|
i szkolenia, które ukończyłam: Przeciwdziałania zachowaniom agresywnym w aspekcie psychospołecznym i prawnym, Praca z dziećmi o specjalnych potrzebach, Rozpoznawanie symptomów krzywdzenia dziecka kurs dla profesjonalistów, Metoda Kids Skills, TSR 
w pracy z młodzieżą i rodzinami, Psychodietetyki, Dziecko – świadek szczególnej, Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży,  Polityka ochrony dzieci przed krzywdzeniem, Diagnoza przemocy rówieśniczej, Symptomy wykorzystywania seksualnego a zachowania, Interwencja kryzysowa w szkole, Bezpieczny kontakt z osobą chorą psychicznie, Drama, Biblioterapia, Trening Umiejętności społecznych i wiele innych. Regularnie poszerzam swoje kompetencje zawodowe, szkoląc się i podwyższając kwalifikacje. Prowadzę również zajęcia z Wczesnego Wspomagania Rozwoju oraz terapię z osobami niepełnosprawnymi. Należę do 
Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz Polskiego Towarzystwa Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach.W swojej pracy zawsze kieruję się dobrem pacjenta, szczególny nacisk kładę na budowanie relacji terapeutycznej w poszanowaniu 
godności i praw osoby. Pracuję zgodnie z etyką zawodową.  
Swój zawód traktuję jako najważniejszą pasję w życiu.

poniedziałek, 20 maj 2019 11:02

Dr n. med. Jerzy Berbecki

(Neurologia i medycyna estetyczna.)

Studia na Wydziale Lekarskim Collegium Medicum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu ukończyłem w 2005 r. uzyskując tytuł zawodowy lekarza medycyny.

Swoje doświadczenie zawodowe zdobywałem między innymi w I Klinice Neurologicznej Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, jak również w Klinice Neurologicznej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie gdzie, oprócz obowiązków zawodowych, prowadziłem badania naukowe dotyczące terapii Pacjentów z przewlekle postępującą postacią stwardnienia rozsianego nowatorską terapią immunomodulującą będące przedmiotem mojej pracy doktorskiej.

W 2012 r. uzyskałem stopień naukowy doktora nauk medycznych, nadany mi przez Uniwersytet Medyczny w Lublinie. W tym też okresie prowadziłem zajęcia z neurologii ze studentami Wydziału Lekarskiego. Ukończyłem również, z wynikiem bardzo dobrym, studia podyplomowe „Zarządzenie w służbie zdrowia” na Wydziale Ekonomii i Logistyki Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie.

Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Medycyny Estetycznej i Anti – Aging Polskiego Towarzystwa Lekarskiego, od wielu lat należę do struktur Polskiego Towarzystwa Neurologicznego. Uczestniczyłem w licznych kursach, szkoleniach oraz konferencjach z zakresu medycyny estetycznej. Jestem także autorem wielu publikacji naukowych, zarówno w polskich, jak i zagranicznych czasopismach. W swojej pracy zawodowej zawsze na pierwszym miejscu stawiałem dobro Pacjenta. Tą sama zasadą kieruję się podczas wykonywania zabiegów z medycyny estetycznej. Widoczne efekty pracy, zadowolenie moich Pacjentek a jednocześnie ich naturalny wygląd stanowią dla mnie priorytet i są wartościami nadrzędnymi.

Pracuję tylko i wyłącznie na produktach najlepszych producentów, sprawdzonych i bezpiecznych preparatach przestrzegając zasad aseptyki i antyseptyki. Nie interesują mnie półśrodki, tanie preparaty czy tak zwane „chińskie odpowiedniki” a w materiały zaopatruję się u rzetelnych i pewnych dostawców. Wciąż dostosowuję moją ofertę do nowych osiągnięć z zakresu medycyny estetycznej. Nie podejmuję się wykonywania zabiegów o wątpliwej skuteczności czy wręcz skazanych na niepowodzenie.

poniedziałek, 20 maj 2019 11:02

Lek. med. Grzegorz Wawrzynowski

Specjalista chirurgii ogólnej.
Ukończył  w 2008 roku Warszawską Akademię Medyczną  na I Wydziale Lekarskim. Specjalizował się w dziedzinie chirurgii ogólnej. Posiada ukończony kurs Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego, który uprawnia do samodzielnego wykonywania badań USG.
Wykonuje szeroki zakres badań USG,  w tym badania dopplerowskie tętnic i żył oraz badania USG jamy brzusznej, moszny oraz tkanek miękkich dzieci od 4 roku życia, w tym również potwierdzające istnienie przepukliny brzusznej.
Zajmuje się operacjami i zabiegami z zakresu chirurgii ogólnej a wśród nich m. in. wykonuje operacje operacje żylaków kończyn dolnych  oraz przepuklin w ramach leczenia jednego dnia, diagnostyką i usuwaniem zmian skórnych, w tym również zagrożonych transformacją nowotworową, usuwaniem krwiaków pod kontrolą USG, usuwaniem guzków skóry i tłuszczaków.
Leczone choroby:
•    choroby chirurgiczne
•    żylaki kończyn dolnych
•    guzki, tłuszczaki
•    przepukliny ściany jamy brzusznej (pachwinowe, udowe, pępkowe, kresy białej, pooperacyjne)
•    zmiany skórne
Zabiegi:
•    operacje żylaków kończyn dolnych
•    operacje przepuklin
•    usuwanie nowotworowych i nienowotworowych zmian skórnych
Badania:
•    Badania USG:
•    tarczycy
•    ślinianek
•    szyi
•    sutków
•    jamy brzusznej
•    układu moczowego
•    moszny
•    dupplex doppler żył kończyn dolnych (i górnych)
•    dupplex doppler tętnic szyjnych
dupplex doppler tętnic kończyn dolnych (i górnych)
•    tkanki podskórnej (zmiany ogniskowe), wykluczenie/potwierdzenie przepuklin jamy brzusznej
•    węzłów chłonnych
•    Usuwanie krwiaków pod kontrolą USG
Specjalizacje:
•    chirurgia ogólna

poniedziałek, 20 maj 2019 10:55

Dr n. med. Marta Szajnik

Dr n. med. Marta Szajnik jest lekarzem specjalistą w dziedzinie ginekologii i położnictwa.
Jej zainteresowania KLINICZNE skupiają się m.in. wokół leczenia zachowawczego i operacyjnego stanów zapalnych miednicy mniejszej, torbieli i guzów jajnika, polipów narządów rodnych, mięśniaków macicy. W kręgu jej zainteresowań jest także endokrynologia ginekologiczna i  medycyna rozrodu.
Istotną częścią działalności klinicznej jest opieka przedciążowa, prowadzenie ciąży oraz opieka popołogowa.
Dr  n. med. Marta Szajnik odbywa szereg kursów i staży w Polsce i za zagranicą stale podnosząc swoje umiejętności zawodowe.
Jego działalność NAUKOWA dotyczy badań podstawowych i klinicznych nad immunologią nowotworów narządów rodnych  kobiet  oraz  przewlekłych zapaleń miednicy mniejszej. Dodatkowo była/jest kierownikiem  i głównym wykonawcą kilku grantów badawczych dotyczących przewlekłych zapaleń i nowotworów ginekologicznych
Dr n. med. Marta Szajnik  przebywała na 3-letnim stypendium w USA na Uniwersytecie w Pittsburghu (Pennsylvania), czego efektem są liczne publikacje naukowe w prestiżowych czasopismach medycznych, a także międzynarodowe współprace z lekarzami i naukowcami głównie z amerykańskich ośrodków badawczych i klinik. Za działalność naukową otrzymała szereg nagród oraz stypendia naukowe.  
Pasją dr M. Szajnik są podróże.  Uwielbia dni, tygodnie i miesiące planowania, myślenia, szukania i marzenia o kolejnym wyjeździe jak i ten czas gdy jest się już w domu i wspomina, opowiada, pamięta. To daje jej energię na kolejne dni, tygodnie, miesiące…
 
UKOŃCZONE SZKOŁY:
•    Uniwersytet Medyczny w Poznaniu, Wydział Nauk o Zdrowiu (1997-2002) – MAGISTER
•    Uniwersytet Medyczny w Poznaniu, Wydział Lekarski (1997-2004) – LEKARZ


NAGRODY I WYRÓŻNEINIA:
 
•    Nagroda Rektorska Naukowa za rok akademicki 2010
•    Nagroda American Association for Cancer Research – AACR– Scholar in
     Training Award, Orlando, FL, USA, 2011
•    Literature Awareness: Faculty of 1000 Post-Publication Peer Review” 2010
•    Nagroda Naukowa JM Rektora Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu za rok akademicki 2011
•    List gratulacyjny JM Rektora Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu za osiągnięcia naukowe w roku 2011
•    Stypendium habilitacyjne „ L’oreal dla Kobiet i Nauki” 2012 r.
•    Stypendium Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW) dla młodych wybitnych naukowców 2012 r.
•    Laureat Programu Mentoring Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej (FNP)- 2013r.
•    Nagroda JM Rektora Uniwersytetu Medycznego za działalność naukową w  roku 2012

WYBRANE KURSY NAUKOWE:
•    3 letnie stypendium: University of Pittsburgh School of Medicine, Pittsburgh, USA (2007-2009)
•    Zaawansowany kurs immunologii – American Association of Immunologists, University of Minnessota, Minneapolis, USA (07.2009)
•    Staż w ramach „Recepta na transfer” University of New Mexico, USA (09.2011)
•    Royal College of Obsterician and Gynecology – zaawansowany kurs ultrasonografii w ginekologii onkologicznej, Londyn (12.2012)
•    Kurs USG w I i II trymestrze ciąży- Małopolskie Warsztaty Ultrasonograficzne, Kraków (04.2017)
•    Kurs kolposkopowy, Kielce (10.2013)

poniedziałek, 20 maj 2019 10:46

Lek. Jakub Doruchowski

Specjalizacja
Specjalizuje się w położnictwie i ginekologii

Po ukończeniu studiów na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym odbył staż podyplomowy w Szpitalu im. W. Orłowskiego w Warszawie. Z rozpoczęciem specjalizacji z położnictwa i ginekologii, odbył 2-letnie szkolenie w zakresie diagnostyki prenatalnej jako stypendysta Fundacji Medycyny Płodowej - FMF (Fetal Medicine Fundation), pracując pod kierownictwem Prof. K.H. Nicolaidesa w Kings’ College Hospital oraz University College London Hospital w Londynie. Podczas pobytu w Wielkiej Brytanii, uzyskał komplet certyfikatów FMF, niezbędnch do wykonywania i interpretowania kompleksowych badań ultrasonograficznych w okresie ciąży.
Obecnie, kontynuuje specjalizację w dziedzinie położnictwa i ginekologii, w Szpitalu im. Świętej Rodziny w Warszawie, przy ul Madalińskiego 25.

Leczone choroby
•    patologia ciąży
•    Diagnostyka USG ciąży I II III TRYMESTR USG 3D/4D
Edukacja
•    Warszawski Uniwersytet Medyczny
•    Kings’ College Hospital, 2-letnie stypendium Fundacji Medycyny Płodowej
Nagrody i wyróżnienia
•    Certyfikaty FMF Londyńskiej Fundacji Medycyny Płodowej
•    King’s College Hospital w Londynie (2015-2017) – szkolenie z zakresu medycyny prenatalnej pod patronatem FMF Londyńskiej Fundacji Medycyny Płodowej

poniedziałek, 20 maj 2019 10:45

Lek. Hanna Błaszczyk

Lek. Hanna Błaszczyk lekarz specjalista w dziedzinie ginekologii.

Ukończyłam wydział lekarski Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w 2014 r.
Aktualnie jestem w trakcie specjalizacji z położnictwa i ginekologii w Szpitalu Specjalistycznym im. Świętej Rodziny w Warszawie.
Moje główne obszary zainteresowań to ultrasonografia ginekologiczna i położnicza , patologia ciąży i endokrynologia ginekologiczna.
Zajmuję się prowadzeniem ciąż fizjologicznych, diagnostyką i leczeniem schorzeń ginekologicznych oraz poradnictwem antykoncepcyjnym.
Regularnie uczestniczę w konferencjach polskich i zagranicznych towarzystw naukowych.
Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników.
Przyjmuję pacjentki od 18 r.ż.

poniedziałek, 20 maj 2019 10:33

Dr n. med. Marian Malinowski

Nazywam się Marian Malinowski, jestem położnikiem i ginekologiem. Specjalizuję się w diagnostyce i leczeniu niepłodności, ultrasonografii prenatalnej i ginekologicznej, prowadzeniem ciąż fizjologicznych i patologicznych, antykoncepcji oraz małoinwazyjnym leczeniu operacyjnym. Bardzo zależy mi, by oprócz pomocy medycznej, każda pacjentka czuła się podczas wizyty komfortowo i bezpiecznie.
Wykszłałcenie: Warszawski Uniwersytet Medyczny (d. Akademia Medyczna w Warszawie)
•    Certyfikat The Fetal Medicine Foundation (UK) od 2012 roku uprawniający do badań prenatalnych (NB, NT, TC, DV)
•    Certyfikat Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego (Polska) uprawniający do badań w zakresie położnictwa i ginekologii od 2014 roku
•    Certyfikat International Ovarian Tumour Analysis (Belgia) od 2015 roku

 

poniedziałek, 20 maj 2019 10:17

Lek. med. Aleksandra Księżopolska

Jestem absolwentką Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego oraz Univeristé Bordeaux - Segalen. Odbyłam staże w Cincinnati Children’s Hospital i przychodni w Mason, Ohio, USA oraz w Hôpital Haut-Lévêque, Bordeaux, Francja.

Staż podyplomowy odbyłam w SPSK im. prof. Orłowskiego, m. in. w Oddziale Ginekologii i Położnictwa oraz Neonatologii ( III stopień referencyjności).
Jestem w trakcie specjalizacji z Ginekologii i Położnictwa w Specjalistycznym Szpitalu im. Świętej Rodziny w Warszawie. Otaczam opieką kobiety na wielu etapach ich życia- doradztwo prekoncepcyjne, opieka w ciąży (prowadzenie ciąży, diagnostyka USG), połogu, problemy ginekologiczne, dobieranie metod antykoncepcji, schorzenia okresu menopauzy.


Posiadam certyfikat FMF do wykonywania badań w I trymestrze ciąży (FMF ID: 172660), certyfikat IOTA (ocena guzów przydatków w USG). Jestem w trakcie zdobywania certyfikatu USG PTGIP.  Należę do Polskiego Towarzystwa Ginekologii i Położnictwa. Regularnie uczestniczę w licznych konferencjach i kongresach krajowych i zagranicznych. Stale staram się doskonalić moje umiejętności.

sobota, 28 marzec 2015 16:06

lek.med. Ewa Molga

Lek. Ewa Molga

Ginekologia, położnictwo, ginekologia onkologiczna

Wykształcenie: Warszawski Uniwersytet Medyczny


Zakres oferowanych usług:

Położnictwo:
- przygotowanie do ciąży - poradnictwo prekoncepcyjne
- rozpoznawanie wczesnej ciąży
- USG w ciąży (potwierdzenie ciąży, badania w III trymestrze)
- prowadzenie ciąży fizjologicznej i powikłanej
- opieka przed- i poporodowa

Ginekologia:
- cytologia
- szczepienia przeciw HPV
- leczenie stanów zapalnych narządu rodnego
- leczenie nietrzymania moczu i stanów zapalnych układu moczowego
- leczenie zaburzeń statyki narządu rodnego
- antykoncepcja hormonalna
- wkładki wewnątrzmaciczne (IUD)
- antykoncepcja "awaryjna"
- diagnozowanie i leczenie niepłodności, monitorowanie cyklu miesiączkowego
- leczenie zaburzeń okresu przejściowego i menopauzy
- diagnostyka i leczenie nieprawidłowych krwawień z dróg rodnych
- diagnostyka ultrasonograficzna w zakresie narządu rodnego

Miejsce zatrudnienia: Szpital Specjalistyczny im. Św. Rodziny w Warszawie, ul. Madalińskiego 25.

czwartek, 19 marzec 2015 09:54

Agnieszka Czerwonka

Nazywam się Agnieszka Czerwonka i jestem dietetykiem.

Najważniejszą zasadą w moim życiu zawodowym jest indywidualne i holistyczne podejście do organizmu, gdyż jestem zdania, że każdy człowiek jest odrębną, specyficzną i niepowtarzalną jednostką, w której trzeba uwzględnić nie tylko ciało, ale też umysł i ducha.

Specjalizuję się w żywieniu wspomagającym leczenie chorób i dolegliwości (chorób metabolicznych, endokrynologicznych, układu krążenia), a także w odchudzaniu – zmienianiu nawyków żywieniowych, w żywieniu w niedowadze, w prawidłowym żywieniu dzieci i młodzieży. Szczególne miejsce w mojej pracy zajmuje żywienie w leczeniu niepłodności kobiet i mężczyzn. Badania genetyczne oraz badania na nietolerancje pokarmowe (Food Profil) wykonywane przez naszą klinikę dają mi podstawę do rzetelnej diagnostyki, dzięki czemu, we współpracy z wykwalifikowanym zespołem lekarskim, udało mi się pomóc wielu parom starających się o potomstwo.

Aby być jeszcze lepszym praktykiem, podjęłam studia inżynierskie na Uniwersytecie Zielonogórskim, na kierunku Żywienie Człowieka i Dietoterapia, gdzie pod okiem specjalistów zdobywam nową wiedzę z zakresu żywienia, zaleceń żywieniowych w różnych stanach chorobowych oraz technologii żywności. Dla mnie studia na tej uczelni to sposób na poszerzenie wiedzy, a ich ukoronowaniem będzie staż w Lubuskim Ośrodku Innowacji i Wdrożeń Agrotechnicznych – unikatowym w Polsce obiekcie, gdzie badana jest żywność polecana przez dietetyków.

Strona 2 z 3