BatMed udostępnia bezpłatny punkt bezprzewodowego dostepu do Internetu.
Logowanie odbywa się za pomocą konta facebook.

SSID: Bat-Med Gosc