Mgr Bartosz Janiszewski

Mgr Bartosz Janiszewski

Psycholog, Psychodietetyk, Doradca żywieniowy

Mgr Bartosz Janiszewski jest absolwentem studiów magisterskich na kierunku psychologia na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Ukończył również studia podyplomowe z zakresu żywienia człowieka i dietetyki na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie i aktualnie jest również studentem na tym samym kierunku na studiach licencjackich.

Dzięki wykształceniu psychologicznemu jest w stanie lepiej zrozumieć, jakie trudności napotyka pacjent w trakcie procesu zmian nawyków żywieniowych. Systematycznie poszerza swoje zawodowe kompetencje i pogłębia wiedzę. Regularnie bierze udział w warsztatach i kursach doskonalących.

Młody, otwarty człowiek niebojący się wyzwań.