Mgr Katarzyna Dupla-Poprawska

Psycholog, Terapeuta, Seksuolog

„Człowiek jest jak żaglowiec, ma swój żagiel, ma ster i wszystko to, co potrzebne żeby popłynąć... Terapeuta, Nauczyciel to podmuch wiatru, który sprawia, 
że żaglowiec płynie do celu” Milton H. Erickson

Jestem psychologiem, seksuologiem i terapeutą. Posiadam doświadczenie w pracy 
dziećmi, młodzieżą i dorosłymi. Doświadczenie i umiejętności w zawodzie rozwinęłam pracując w instytucjach dla osób chorych psychicznie
m.in. DPS, ŚDS. Aktualnie pracuje również w szkole, przedszkolu i świetlicy terapeutycznej. Współpracuje przy realizacji projektów EFS.Ukończyłam pięcioletnie studia magisterskie na kierunku psychologia 
o specjalności Psychoterapia, Terapia Seksualna -  kierownikiem był 
prof. dr hab. med. Zbigniew Lew - Starowicz
. Uczestniczyłam w wielu kursach organizowanych przez Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego w Warszawie: Leczenie zaburzeń seksualnych, Seksuologia sądowa, Leczenie zaburzeń seksualnych kobiet, Nowe zjawiska w seksuologii, 
Zaburzenia psychologiczne i zaburzenia zachowania związane z rozwojem i orientacją seksualną. Ukończyłam kurs z zakresu Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach oraz Terapii Behawioralnej. W ramach kształcenia podyplomowego ukończyłam następujące kierunki studiów: Oligofrenopedagogika z terapią autyzmuDoradztwo zawodowe z coachingiem i pośrednictwo pracyResocjalizacja 
i Socjoterapia
Terapia pedagogiczna z integracją sensorycznąPedagogika opiekuńczo – wychowawczaWychowanie do życia w rodzinie i edukacja seksualna. Inne kursy|
i szkolenia, które ukończyłam: Przeciwdziałania zachowaniom agresywnym w aspekcie psychospołecznym i prawnym, Praca z dziećmi o specjalnych potrzebach, Rozpoznawanie symptomów krzywdzenia dziecka kurs dla profesjonalistów, Metoda Kids Skills, TSR 
w pracy z młodzieżą i rodzinami, Psychodietetyki, Dziecko – świadek szczególnej, Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży,  Polityka ochrony dzieci przed krzywdzeniem, Diagnoza przemocy rówieśniczej, Symptomy wykorzystywania seksualnego a zachowania, Interwencja kryzysowa w szkole, Bezpieczny kontakt z osobą chorą psychicznie, Drama, Biblioterapia, Trening Umiejętności społecznych i wiele innych. Regularnie poszerzam swoje kompetencje zawodowe, szkoląc się i podwyższając kwalifikacje. Prowadzę również zajęcia z Wczesnego Wspomagania Rozwoju oraz terapię z osobami niepełnosprawnymi. Należę do 
Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz Polskiego Towarzystwa Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach.W swojej pracy zawsze kieruję się dobrem pacjenta, szczególny nacisk kładę na budowanie relacji terapeutycznej w poszanowaniu 
godności i praw osoby. Pracuję zgodnie z etyką zawodową.  
Swój zawód traktuję jako najważniejszą pasję w życiu.