Kardiotokograf typ BFM-800 jest urządzeniem przeznaczonym do monitorowania tętna płodu ciąży pojedynczej lub bliźniaczej. Kardiotokograf BFM-800 jest urządzeniem monitorującym stan ciąży, które mierzy czynność skurczową serca płodu i stan napięcia macicy. Urządzenie emituje do wnętrza brzucha matki ultradźwięki, odbiera odbite od serca płodu fale, przeprowadza analizę Dopplerowską uzyskanego sygnału. Przedstawia aktywność skurczową serca płodu w postaci dźwięku, analizuje i przedstawia, także na wyświetlaczu wartości liczbowe częstości skurczów serca płodu oraz drukuje je na termoczułym papierze w postaci wykresu.

Poprzez drugą sondę przystawioną do brzucha matki aparat analizuje napięcie macicy. Wartość napięcia przedstawia w postaci liczbowej na wyświetlaczu oraz drukuje na papierze termoczułym w postaci krzywej. Zmieniające się napięcie macicy informuje o częstotliwości i wielkości jej skurczów wraz z pojawiającymi się bólami porodowymi. Kardiotokograf przedstawia wymienione powyżej dane w czasie rzeczywistym. Użytkownicy dostosowują prędkości i skalę wydruku, progi alarmów, ustawienia daty i czasu oraz inne parametry za pomacą kilku klawiszy na panelu sterowania. Informację o aktualnych danych wyświetla mały ekran ciekłokrystaliczny.