Oświadczenie


Oświadczam, że zaznaczenie opcji „wyrażam zgodę na publikację” oznacza wyrażenie zgody na publikacje wizerunku mojego dziecka wraz z wpisanym przeze mnie komentarzem i podpisem na stronie internetowej bat-med.pl.Oświadczam, że posiadam pełnię praw autorskich do przekazanego przeze mnie zdjęcia oraz tekstu.Zgoda na publikacje wizerunku na stronie www.bat-med.pl nie oznacza zgody na przekazanie praw do publikacji wizerunku mojego dziecka innym podmiotom.W każdej chwili mogę wycofać zgodę na publikacje wizerunku mojego dziecka. Oświadczam, że przekazane przeze mnie zdjęcia nie miały na celu upublicznienia zdjęć pornograficznych w tym pornografii dziecięcej.

Powrót