Przydatne dokumenty do pobrania:

  • Co zabrać ze sobą do porodu? - PDF
  • Karta wywiadu - PDF
  • Upoważnienie do wydania dokumentacji medycznej - PDF
  • Wniosek o wydanie kserokopii dokumentacji medycznej - PDF
  • Zgoda pacjenta na badanie lub leczenie - PDF
  • Plan porodu - PDF
  • Rekomendacja opieki przedporodowej - PDF
  • Rekomendacje PTG dot. szczepien HPV - PDF