Badanie wykonuje się przy użyciu sondy przezpochwowej zabezpieczanej każdorazowo osłonką lateksową pokrytą żelem. Za pomocą badania można ocenić narządy w miednicy mniejszej (narząd rodny oraz błonę śluzową jamy

macicy, trzon macicy, szyjkę macicy, jajnik, zatokę Douglasa).

Przygotowanie:
Pęcherz moczowy powinien być opróżniony.

Termin wykonania badania:

  • Pacjentki w wieku rozrodczym: badanie najlepiej wykonać od 5 do 10 dnia cyklu,
  • Pacjentki w wieku pomenopauzalnym przyjmujące HRT: 6-10 dni po przyjęciu ostatniej tabletki,
  • Pacjentki w wieku pomenopauzalnym przyjmujące HRT w terapii sekwencyjnej: do 10 dnia cyklu,
  • Pacjentki w wieku pomenopauzalnym przyjmujące HRT w terapii ciągłej: termin badania nie ma znaczenia,
  • Odpowiedni termin badania może również ustalić prowadzący ginekolog.