Klinika Bat-Med jest "Ośrodkiem Medycznie Wspomaganej Prokreacji" Certyfikowanym przez Ministerstwo Zdrowia

Program Badań Prenatalnych w ramach NFZ

 

U kobiet powyżej 35 roku życia ryzyko urodzenia dziecka z wadą wrodzoną wynosi około 3-5 proc. Część z tych wad można leczyć jeszcze na etapie ciąży. Dlatego tak ważna jest ich wczesna diagnostyka.

W ostatnich latach wzrasta systematycznie w Polsce średni wiek kobiet rodzących. Późne ciąże stanowią dziś 8–10% ogólnej liczby porodów. Niestety powyżej 35. roku życia wzrasta znacząco ryzyko wystąpienia patologii płodu, a każdy taki przypadek wymaga sprawdzenia za pomocą badań genetycznych. Część z wad możliwa jest do rozpoznania we wczesnym okresie ciąży (I i II trymestr). W przypadku, gdy nastąpi podejrzenie wady, wskazana jest dalsza diagnostyka.

Zapraszamy kobiety w ciąży do przeprowadzenia bezpłatnej diagnostyki prenatalnej w ramach Programu Badań Prenatalnych finansowanego przez NFZ. Program ma na celu identyfikację ryzyka wystąpienia wad płodu oraz ich wczesną diagnostykę oraz, o ile to możliwe, podjęcie leczenia jeszcze w okresie płodowym. Do kogo skierowany jest Program Badań Prenatalnych?

            Do skorzystania z programu uprawnione są kobiety spełniające co najmniej jedno z poniższych kryteriów:

• skończone 35 lat (badanie przysługuje w danym roku kalendarzowym, w którym kończysz 35 lat),

• w poprzedniej ciąży wystąpiła aberracja chromosomowa płodu lub dziecka,

• stwierdzono u ciężarnej lub ojca dziecka wystąpienie strukturalnych aberracji chromosomowych,

• stwierdzono u ciężarnej znacznie większe ryzyko urodzenia dziecka dotkniętego chorobą uwarunkowaną monogenetycznie lub wieloczynnikową,

• w badaniu USG i/lub badaniach biochemicznych płodu stwierdzono nieprawidłowości wskazujące na zwiększone ryzyko aberracji chromosomowej lub wady płodu.

                                              Z jakie świadczenia przysługują w ramach Projektu Badań Prenatalnych?

1) Badania nieinwazyjne w diagnostyce prenatalnej:

a) badanie USG płodu wykonane zgodnie ze standardami FMF (Fetal Medicine Foundation) przyjętymi przez Sekcję Ultrasonograficzną Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego – przewidzianymi dla tego badania. Finansowane jest pierwsze badanie USG wykonane pomiędzy 11-a 13 (+6 dni) tygodniem ciąży, kiedy wymiar CRL wynosi 45 – 84 mm oraz badanie USG wykonane pomiędzy 18 a 23 tygodniem ciąży;

b) badania biochemiczne (oznaczenia w surowicy krwi), lekarz prowadzący decyduje o wykonaniu określonych testów w zależności      od wieku ciąży: – PAPP-A – osoczowe białko ciążowe A, – β -hCG – wolna gonadotropina kosmówkowa (podjednostka beta), – AFP – alfa fetoproteina, – Estriol – wolny estriol;

c) komputerowa ocena ryzyka choroby płodu na podstawie testów przesiewowych zgodnie ze standardami FMF;

2) Podjęcie decyzji o włączeniu pacjentki do dalszych etapów postępowania diagnostycznego;

3) Porada genetyczna obejmująca w szczególności wywiad lekarski z uwzględnieniem wywiadu genetycznego, ocenę i interpretację wyników wykonanych badań oraz decyzję, co do dalszego postępowania (w przypadku wskazań medycznych skierowanie na badania inwazyjne           po wyrażeniu przez pacjentkę zgody na ich wykonanie);

4) Procedury inwazyjne w diagnostyce prenatalnej – pobranie materiału do badań genetycznych w drodze amniopunkcji, biopsji trofoblastu lub kordocentezy pod kontrolą USG;

5) Badania genetyczne, które obejmują w szczególności:

a) klasyczne badania cytogenetyczne (hodowlę komórkową, wykonywanie preparatów do analizy cytogenetycznej -techniki prążkowe, analizę mikroskopową chromosomów,

b) cytogenetyczne badania molekularne (analizę FISH -hybrydyzacja In situ z wykorzystaniem fluorescencji),

c) analizę DNA w przypadkach mikroaberracji i chorób monogenowych.

Jak przygotować się do badania?

1. Zgłoś się na badanie z pełnym pęcherzem moczowym. Pełny pęcherz wpływa na ułożenie macicy co może być pomocne podczas badania    w uwidocznieniu dziecka.

2. Tydzień przed badaniem nie smaruj skóry brzucha żadnym środkiem nawilżającym Kremy, olejki, balsamy znacznie pogarszają zdolność przechodzenia fal ultrasonograficznych przez powłoki skórne. Obraz staje się nieostry, a tym samym trudniejszy do interpretacji dla lekarza. Również jakość pamiątkowych zdjęć w takiej sytuacji ulega pogorszeniu.

3. Weź ze sobą coś słodkiego. Nie w każdej pozycji dziecka jesteśmy w stanie dokładnie ocenić jego anatomię. Słodka przekąska może pobudzić dziecko do ruchu, a co za tym idzie, do zmiany pozycji na korzystniejszą.

4. Weź ze sobą raporty z poprzednich badań USG. Dane z poprzednich spotkań mogą być lekarzowi niezbędne do przeprowadzenia kolejnego badania.

Zapisy na badania prenatalne odbywają się:

1. Osobiście w Klinice Bat-Med na ul. Ks. prof. Sedlaka 4/6/8 26-600 Radom- należy zgłosić się ze skierowaniem od lekarza prowadzącego ciąże. Skierowanie powinno zawierać dane Pacjentki, nazwę badania, które ma być wykonane oraz kryterium włącznie do programu.

2. Telefonicznie pod numerem telefonu: 503 40 20 20 lub 48 340 20 2o

Partnerzy

Godziny otwarcia:

pn. do pt.: 7-20
w soboty: 7-20

Kontakt:

ul. Sedlaka 4/6/8, 26-600 Radom
tel. 48 340 20 20
kom. 503 40 20 20
email: rejestracja@bat-med.pl
NIP: 796-246-84-02
REGON: 140471142

BAT-MED