Klinika Bat-Med jest "Ośrodkiem Medycznie Wspomaganej Prokreacji" Certyfikowanym przez Ministerstwo Zdrowia

Opieka w ciąży

OPIEKA W CIĄŻY

W przypadku ciąży o przebiegu fizjologicznym wizyty kontrolne do 28 tygodnia winny odbywać się min. co 4 tyg, od 28 do 36 tygodnia co 2 tygodnie, a po 36 tygodniu co tydzień.

I WIZYTA 6. – 8. TYDZIEŃ CIĄŻY

Wizyta obejmuje:

 1. Szczegółowy wywiad i badanie ogólnolekarskie.
 2. Badanie ginekologiczne.
 3. Pomiar ciśnienia tętniczego krwi.
 4. Badanie gruczołów sutkowych.
 5. Określenie wzrostu i masy ciała.
 6. Ocena ryzyka ciążowego.
 7.  Propagowanie zdrowego stylu życia, w tym zdrowia jamy ustnej.
 8. Przekazanie informacji o możliwości wykonania badań w kierunku wad uwarunkowanych genetycznie (test PAPP-A, a w razie wysokiego ryzyka także badań inwazyjnych- amniopunkcji, biposji trofoblastu, kordocentezy).

Obowiązkowe badania dodatkowe:

 1. Grupa krwi i Rh.
 2. Przeciwciała odpornościowe. (odczyn COOMBSA)
 3. Morfologia krwi.
 4. Badanie ogólne moczu.
 5. Badanie cytologiczne.
 6. Badanie czystości pochwy.
 7. Badanie stężenia glukozy we krwi na czczo.
 8. VDRL.
 9. Badanie stomatologiczne, uwzględniające ocenę stanu zdrowia jamy ustnej, określenie potrzeb profilaktyczno-leczniczych i ustalenie planu leczenia.
 10. Badanie HIV i HCV.
 11. Badanie w kierunku toksoplazmozy (IgG, IgM) i różyczki.

II WIZYTA OK. 12 TYGODNIA CIĄŻY

Wizyta obejmuje:

 1. Wywiad i badanie ogólnolekarskie
 2. Badanie ginekologiczne
 3. Pomiar ciśnienia tętniczego krwi.
 4. Pomiar masy ciała.
 5. Ocena ryzyka ciążowego.
 6. Propagowanie zdrowego stylu życia, w tym zdrowia jamy ustnej

Obowiązkowe badania dodatkowe:

 1. Badanie ultrasonograficzne. (11-13,6hbd) – badanie usg pierwszego trymestru z oceną ryzyka wad genetycznych płodu; zalecamy dodatkowe wykonanie testu PAPP-A.
 2. Badanie ogólne moczu.
 3. Badanie cytologiczne, jeśli nie było wykonane we wcześniejszym okresie ciąży.

III WIZYTA OK. 16 TYGODNIA CIĄŻY

Wizyta obejmuje:

 1. Wywiad i badanie ogólnolekarskie
 2. Badanie ginekologiczne
 3. Pomiar ciśnienia tętniczego krwi.
 4. Pomiar masy ciała.
 5. Ocena ryzyka ciążowego.
 6. Propagowanie zdrowego stylu życia, w tym zdrowia jamy ustnej.

Obowiązkowe badania dodatkowe:

 1. Morfologia krwi.
 2. Badanie ogólne moczu.
 3. Badanie czystości pochwy.
 4. Badanie cytologiczne, jeśli nie było wcześniej wykonane w okresie ciąży.

IV WIZYTA OK. 20 TYGODNIA

Wizyta obejmuje:

 1. Wywiad i badanie ogólnolekarskie
 2. Badanie ginekologiczne
 3. Ocena czynności serca płodu.
 4. Pomiar ciśnienia tętniczego krwi.
 5. Pomiar masy ciała.
 6. Ocena ryzyka ciążowego.
 7. Propagowanie zdrowego stylu życia, w tym zdrowia jamy ustnej.
 8. Kontrola stanu zdrowia jamy ustnej.
 9. Praktyczne i teoretyczne przygotowanie do porodu, połogu, karmienia piersią i rodzicielstwa w formie grupowej lub indywidualnej.

Obowiązkowe badania dodatkowe:

 1. Morfologia krwi
 2. Badanie ultrasonograficzne.(18-22hbd-badanie obowiązkowe- szczegółowa ocena anatomii płodu)
 3. Badanie ogólne moczu.
 4. Przeciwciała anty-Rh u kobiet z Rh (−). COOMBS
 5. U kobiet z ujemnym wynikiem w I trymestrze – badanie w kierunku toksoplazmozy.

V WIZYTA OK. 24 TYGODNIA CIĄŻY

Wizyta obejmuje:

 1. Wywiad i badanie ogólnolekarskie.
 2. Badanie ginekologiczne.
 3. Ocena czynności serca płodu.
 4. Pomiar ciśnienia tętniczego krwi.
 5. Pomiar masy ciała.
 6. Ocena ryzyka ciążowego.
 7. Propagowanie zdrowego stylu życia, w tym zdrowia jamy ustnej.
 8. Praktyczne i teoretyczne przygotowanie do porodu, połogu, karmienia piersią i rodzicielstwa w formie grupowej lub indywidualnej.

Obowiązkowe badania dodatkowe:

 1. Morfologia krwi.
 2. Badanie ogólne moczu.
 3. Przeciwciała odpornościowe.
 4. Badanie stężenia glukozy we krwi po doustnym podaniu 75 g glukozy (w 24–28 tyg. ciąży).

VI WIZYKA OK. 28 TYGODNIA ŻYCIA

Wizyta obejmuje:

 1. Wywiad i badanie ogólnolekarskie.
 2. Badanie ginekologiczne.
 3. Ocena czynności serca płodu.
 4. Pomiar ciśnienia tętniczego krwi.
 5. Pomiar masy ciała.
 6. Ocena ryzyka ciążowego.
 7. Propagowanie zdrowego stylu życia, w tym zdrowia jamy ustnej.
 8. Praktyczne i teoretyczne przygotowanie do porodu, połogu, karmienia piersią i rodzicielstwa w formie grupowej lub indywidualnej.

Obowiązkowe badania dodatkowe:

 1. Morfologia krwi.
 2. Badanie ogólne moczu.

VII WIZYTA OK. 30 TYGODNIA

Wizyta obejmuje:

 1. Wywiad i badanie ogólnolekarskie
 2. Badanie ginekologiczne
 3. Ocena czynności serca płodu.
 4. Pomiar ciśnienia tętniczego krwi.
 5. Pomiar masy ciała.
 6. Ocena ryzyka ciążowego.
 7. Propagowanie zdrowego stylu życia, w tym zdrowia jamy ustnej.
 8. Praktyczne i teoretyczne przygotowanie do porodu, połogu, karmienia piersią i rodzicielstwa w formie grupowej lub indywidualnej.

Dodatkowe badania obowiązkowe:

 1. Morfologia krwi.
 2. Badanie ogólne moczu.
 3. Przeciwciała odpornościowe.
 4. Obowiązkowe badanie USG III trymestru (28-32 tydzień)- ocena prawidłowego wzrastania i dobrostanu płodu.

WIZYTY VIII – X : 32., 34 i 36 TYDZIEŃ CIĄŻY

Wizyta obejmuje:

 1. Badanie ogólnolekarskie.
 2. Badanie położnicze.
 3. Badanie we wzierniku i zestawione.
 4. Ocena czynności serca płodu.
 5. Pomiar ciśnienia tętniczego krwi.
 6. Ocena aktywności płodu.
 7. Badanie gruczołów sutkowych.
 8. Pomiar masy ciała.
 9. Ocena ryzyka ciążowego.
 10. Propagowanie zdrowego stylu życia, w tym zdrowia jamy ustnej.
 11. Praktyczne i teoretyczne przygotowanie do porodu, połogu, karmienia piersią i rodzicielstwa w formie grupowej lub indywidualnej.(zalecamy skonsultowanie z lekarzem prowadzącym i wypełnienie karty planu porodu, z którą w terminie należy zgłosić się do szpitala).

Obowiązkowe badania dodatkowe (34. tydzień):

 1. Morfologia krwi.
 2. Badanie ogólne moczu.
 3. Badanie czystości pochwy.
 4. Antygen Hbs.
 5. Badanie w kierunku HIV.
 6. Posiew z przedsionka pochwy i okolic odbytu w kierunku paciorkowców B-hemolizujących.
 7. W grupie kobiet ze zwiększonym ryzykiem populacyjnym lub indywidualnym ryzykiem zakażenia: VDRL, HCV.

WIZYTY XI-XIII: 37., 38 I 39. TYDZIEŃ CIĄŻY

Wizyta obejmuje:

 1. Badanie ogólne podmiotowe i przedmiotowe.
 2. Badanie położnicze.
 3. Ocena czynności serca płodu.
 4. Ocena aktywności płodu.
 5. Pomiar ciśnienia tętniczego krwi.
 6. Pomiar masy ciała.
 7. Ocena ryzyka ciążowego.
 8. Propagowanie zdrowego stylu życia, w tym zdrowia jamy ustnej.
 9. Praktyczne i teoretyczne przygotowanie do porodu, połogu, karmienia piersią i rodzicielstwa w formie grupowej lub indywidualnej. (Wypełnienie karty porodu, jeśli nie wypełniono wcześniej).
 10. W przypadku opieki sprawowanej przez położną obowiązkowa konsultacja lekarza specjalisty w dziedzinie położnictwa i ginekologii.

Dodatkowe badania obowiązkowe (37. i 39. tydzień ciąży):

 1. Badanie ogólne moczu.
 2. Morfologia krwi.

PO 41. TYGODNIU CIĄŻY

Po 41. tygodniu ciąży następuje skierowanie do hospitalizacji.

Źródło: Polskie Towarzystwo Ginekologiczne

Partnerzy

Godziny otwarcia:

pn. do pt.: 7-20
w soboty: 7-20

Kontakt:

ul. Sedlaka 4/6/8, 26-600 Radom
tel. 48 340 20 20
kom. 503 40 20 20
email: rejestracja@bat-med.pl
NIP: 796-246-84-02
REGON: 140471142

BAT-MED