Klinika Bat-Med jest "Ośrodkiem Medycznie Wspomaganej Prokreacji" Certyfikowanym przez Ministerstwo Zdrowia

Test PAPP-A

Test PAPP-A, wykonywany w 11-13(+6 dni) tygodniu ciąży, należy do najczęściej stosowanych prenatalnych testów skriningowych(przesiewowych). Jest to badanie nieinwazyjne i obejmuje zabiegi które są bardzo zbliżone do standardowo wykonywanych podczas ciąży. Zgodnie z rekomendacjami Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego, zalecany jest u wszystkichkobiet w ciąży, niezależnie od wieku. W odróżnieniu do diagnostyki inwazyjnej, nie niesie ze sobą ryzyka powikłań.W teście PAPP-A jednocześnie oceniane są: pomiar przezierności fałdu karkowego (NT) przy CRL 45-84 mm oraz stężenie białka A (PAPP-A) i hormonu – β-hCG w surowicy kobiety ciężarnej. Standardowo, nieprawidłowe wyniki badań nieinwazyjnych są wskazaniem dowykonania u ciężarnej inwazyjnej diagnostyki prenatalnej. Ujemny wynik testu PAPP-A wiążący się z niskim ryzykiem aneuploidii u płodu (ryzyko niższe niż ryzyko powikłań po badaniach inwazyjnych) nie stanowi wskazania do wykonania diagnostyki inwazyjnej, dalsza opieka sprowadza się do kontrolnych badań USG. W każdym przypadku decyzję o wykonaniu badań przesiewowych i ewentualnie dalszych badań diagnostycznych podejmuje pacjentka.

Test PAPP-A obejmuje:

  • Szczegółowy wywiad lekarski ( rozmowa z ginekologiem).
  • Pobranie krwi kobiety ciężarnej.
  • Specjalne badanie USG przezierności karkowej dokonywane przez doświadczonego lekarza.

Przygotowania do badania Testem PAPP-A:
Zasadniczo badanie Testem PAPP-A nie wymaga specjalnego przygotowania ze strony pacjentki. Takie czynniki jak pora pobrania, spożycie posiłku lub wypicie napoju przez pacjentkę nie wpływają na wynik testu. Zaleca się by Panie były wypoczęte i zrelaksowane.

Wiarygodność:
Test PAPP-A jest najczulszy spośród nieinwazyjnych badań prenatalnych w ciąży. (Czułość testu PAPP-A w zakresie wykrywania zespołu Downa wynosi ok. 90% – to znaczy, że wykrywanych jest 9 na 10 płodów chorych. Dla porównania ogólna czułość testu potrójnego wynosi ok. 60%).

Partnerzy

Godziny otwarcia:

pn. do pt.: 7-20
w soboty: 7-20

Kontakt:

ul. Sedlaka 4/6/8, 26-600 Radom
tel. 48 340 20 20
kom. 503 40 20 20
email: rejestracja@bat-med.pl
NIP: 796-246-84-02
REGON: 140471142

BAT-MED