Klinika Bat-Med jest "Ośrodkiem Medycznie Wspomaganej Prokreacji" Certyfikowanym przez Ministerstwo Zdrowia

Badania prenatalne NFZ

Rodzaj badań refundowanych:

W ramach Programu badań prenatalnych NFZ pacjentki mogą skorzystać z następujących świadczeń:

Badania nieinwazyjne:

1.)Badania 1 trymestru – test PAPP-A

  • badanie USG płodu wykonane zgodnie ze standardami FMF (Fetal Medicine Foundation) wraz z oceną przezierności karku oraz obecnością kości nosowej;
  • badania biochemiczne (oznaczenia w surowicy krwi),
  •  komputerowa ocena ryzyka choroby płodu na podstawie testów przesiewowych zgodnie ze standardami FMF

2.)Badania 2 trymestru – badanie USG płodu wykonane zgodnie ze standardami FMF (Fetal Medicine Foundation);

3.)Porada genetyczna obejmująca w szczególności wywiad lekarski z uwzględnieniem wywiadu genetycznego, ocenę i interpretację wyników wykonanych badań oraz decyzję, co do dalszego postępowania;

W przypadku wykrycia niepokojących zmian:

  • procedury inwazyjne (pobranie materiału do badań genetycznych w drodze amniopunkcji/ biopsji trofoblastu/ kordocentezy pod kontrolą USG)

 

W przypadku konieczności dalszej diagnostyki, niemieszczącej się w ramach programu, pacjentka kierowana jest do ośrodka specjalistycznego realizującego odpowiedni rodzaj świadczeń.

 

 

Komu przysługują ?

W celu włączenia do programu, wymagane jest skierowanie zawierające informacje o zaawansowaniu ciąży (wiek ciąży w tygodniach) oraz wskazaniach do objęcia programem wraz z opisem nieprawidłowości i dołączonymi wynikami badań potwierdzającymi zasadność skierowania do programu, wystawione przez lekarza prowadzącego ciążę.

Istotną informacją jest to, że skierowania nie musi wydawać lekarz pracujący w ramach kontraktu z NFZ, ale także honorowane są skierowania z gabinetu prywatnego.

 

 

WSKAZANIA:

  • wiek od ukończenia 35 lat (zaznacza się jeśli pacjentka w dniu wykonania badania prenatalnego w danym roku kalendarzowym ukończy 35 lat, nie zależnie od miesiąca urodzenia, w 2024 r Panie od rocznika 1989);
  • stwierdzenie wystąpienia strukturalnych aberracji chromosomowych u ciężarnej lub u ojca dziecka;
  • stwierdzenie znacznie większego ryzyka urodzenia dziecka dotkniętego chorobą uwarunkowaną monogenowo lub wieloczynnikową;
  • wystąpienie w poprzedniej ciąży aberracji chromosomowej płodu lub dziecka;
  • stwierdzenie w czasie ciąży nieprawidłowego wyniku badania USG i/lub badań biochemicznych wskazujących na zwiększone ryzyko aberracji chromosomowej lub wady płodu.

 

Pacjentka zostanie objęta programem jeżeli zostanie stwierdzone u niej co najmniej jedno  z powyższych wskazań. Lekarz kierujący zobowiązany jest zaznaczyć odpowiednie wskazanie lub kilka wskazań.

Jeśli spełniasz chociaż jedno kryterium, wydrukuj poniższe skierowanie i poproś lekarza prowadzącego ciążę o uzupełnienie, następnie zgłoś się do nas w celu umówienia dogodnego terminu badania.

Skierowanie, może być wystawione zarówno przez lekarza współpracującego z NFZ jak i od lekarza z prywatnej ochrony zdrowia.

SKIEROWANIE-KLIKNIJ

Cel programu

Program ma na celu identyfikację ryzyka wystąpienia wad płodu oraz ich diagnostykę we wczesnym okresie ciąży. Dzięki temu możliwe będzie podjęcie leczenie wad jeszcze w okresie życia płodowego. Program umożliwia rodzicom dziecka przygotowanie się do natychmiastowego wdrożenia specjalistycznej opieki po jego narodzeniu.

Wymagane dokumenty

W dniu wizyty, aby badanie prenatalne mogło być refundowane przez NFZ należy mieć ze sobą:

Jeżeli chcesz uzyskać więcej informacji na temat bezpłatnych badań prenatalnych zapraszamy do kontaktu telefonicznego.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!

 

ul.Sedlaka 4/6/8, 26-600 Radom
tel. 48 340 20 20
kom. 503 40 20 20
email: rejestracja@bat-med.pl

Partnerzy

Godziny otwarcia:

pn. do pt.: 7-20
w soboty: 7-20

Kontakt:

ul. Sedlaka 4/6/8, 26-600 Radom
tel. 48 340 20 20
kom. 503 40 20 20
email: rejestracja@bat-med.pl
NIP: 796-246-84-02
REGON: 140471142

BAT-MED